Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2023 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i używanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i Definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenia zdefiniowane w następujących warunkach. Następujące definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Definicje

Dla potrzeb niniejszej Polityki Prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto stworzone dla Ciebie, aby uzyskać dostęp do naszej Usługi lub jej części.
 • Partner oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, udziałów w kapitale własnym lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach dyrektorów, lub innej władzy zarządzającej.
 • Firma, w kontekście CCPA/CPRA, odnosi się do Spółki jako podmiotu prawnego, który zbiera dane osobowe Konsumentów i określa cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych Konsumentów, lub w którego imieniu takie informacje są zbierane, i który samodzielnie lub wspólnie z innymi, określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konsumentów, prowadząc działalność w stanie Kalifornia.
 • CCPA i/lub CPRA odnoszą się do California Consumer Privacy Act (tzw. „CCPA”) w wersji zmienionej przez California Privacy Rights Act z 2020 roku (tzw. „CPRA”).
 • Spółka (określana jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasza” w niniejszej Umowie) odnosi się do SEMSTORM International sp. z o.o., ul. Puławska 405/29, 02-801 Warszawa. W kontekście RODO Spółka jest Administratorem Danych.
 • Podmiot Trzeci odnosi się do dowolnej osoby fizycznej lub prawnej, która nie jest ani Tobą, ani Spółką, ani jednym z naszych Partnerów, a która jest zaangażowana w przetwarzanie danych, dostarczanie usług na rzecz Spółki lub inaczej uczestniczy w operacjach przeprowadzanych przez nas, lub w naszym imieniu.
 • Konsument, w kontekście CCPA/CPRA, oznacza osobę fizyczną będącą mieszkańcem Kalifornii. Mieszkaniec, jak określono w ustawie, obejmuje
  • każdą osobę przebywającą w USA w innym celu niż tymczasowy lub przejściowy oraz
  • każdą osobę mającą miejsce zamieszkania w USA, która przebywa poza USA w celu tymczasowym lub przejściowym.
 • Cookies to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie wśród wielu jej zastosowań.
 • Kraj odnosi się do: Polska.
 • Administrator Danych, w kontekście RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych.
 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy czy tablet.
 • Do Not Track (DNT) to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne, w szczególności przez Federalną Komisję Handlu (FTC) w USA, dla branży internetowej w celu opracowania i wdrożenia mechanizmu umożliwiającego użytkownikom internetu kontrolowanie śledzenia ich aktywności online na różnych stronach internetowych.
 • Facebook Fan Page to publiczny profil o nazwie SEMSTORM stworzony specjalnie przez Spółkę w serwisie społecznościowym Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/semstormtool
 • RODO odnosi się do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w Unii Europejskiej.
 • Dane Osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W kontekście RODO Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online lub jedno, lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości. W kontekście CCPA/CPRA Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje identyfikujące, odnoszące się do, opisujące lub zdolne do powiązania z Tobą, lub które można by uzasadnienie połączyć, bezpośrednio lub pośrednio, z Tobą.
 • Usługa odnosi się do Strony Internetowej.
 • Dostawca Usług oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną przetwarzającą dane w imieniu Spółki. Odnosi się to do firm trzecich lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi. W kontekście RODO, Dostawcy Usług są uważani za Administratorów Danych.
 • Serwis Społecznościowy Trzeciej Strony odnosi się do dowolnej strony internetowej lub strony sieci społecznościowej, za pomocą której Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.
 • Dane Użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub przez infrastrukturę Usługi samej w sobie (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Strona Internetowa odnosi się do https://akademia.semstorm.com, a także jej wszystkich poddomen oraz innych stron, będących poddomenami https://semstorm.com.
 • Ty oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z Usługi, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku. W ramach RODO możesz być określany jako Podmiot Danych lub Użytkownik, ponieważ jesteś osobą korzystającą z Usługi.

Zbieranie i Użytkowanie Twoich Danych Osobowych

Rodzaje Zebranych Danych

Dane Osobowe

Korzystając z Naszej Usługi, możemy prosić Cię o podanie nam pewnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację, które mogą być używane do kontaktu z Tobą lub identyfikacji Ciebie. Informacje umożliwiające osobistą identyfikację mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • adresu email,
 • imienia i nazwiska,
 • numeru telefonu,
 • adresu,
 • danych Użytkowania.

Dane Użytkowania

Dane Użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane Użytkowania mogą zawierać informacje takie jak adres IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Usługi, które odwiedzasz, czas i datę Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy zbierać pewne informacje automatycznie, w tym, ale nie ograniczając się do typu używanego przez Ciebie urządzenia mobilnego, unikalnego ID Twojego urządzenia mobilnego, adresu IP Twojego urządzenia mobilnego, Twojego systemu operacyjnego na urządzeniu mobilnym, typu przeglądarki internetowej na urządzeniu mobilnym, której używasz, unikalnych identyfikatorów urządzenia oraz innych danych diagnostycznych.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Informacje z Serwisów Społecznościowych Trzecich Stron

Spółka może pozwolić Ci na utworzenie Konta i zalogowanie się, by korzystać z Usługi poprzez następujące Serwisy Społecznościowe Trzecich Stron:

 • Google,
 • Facebook,
 • Instagram,
 • Twitter,
 • LinkedIn.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować przez lub w inny sposób udzielić nam dostępu do Serwisu Społecznościowego Trzeciej Strony, możemy zbierać Dane Osobowe, które są już powiązane z Twoim kontem w Serwisie Społecznościowym Trzeciej Strony, takie jak Twoje imię, Twój adres email, Twoje działania lub lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Możesz także mieć możliwość dzielenia się dodatkowymi informacjami ze Spółką poprzez swoje konto w Serwisie Społecznościowym Trzeciej Strony. Jeśli zdecydujesz się dostarczyć takie informacje i Dane Osobowe, podczas rejestracji lub w innym czasie, dajesz Spółce pozwolenie na ich używanie, dzielenie się nimi oraz przechowywanie w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Technologie Śledzenia i Cookies

Używamy Cookies oraz podobnych technologii śledzenia do monitorowania aktywności w Naszej Usłudze i przechowywania pewnych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to m.in. beacony, tagi i skrypty służące do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizy Naszej Usługi. Technologie, które wykorzystujemy, mogą obejmować:

 • Cookies. Cookie to mały plik umieszczony na Twoim Urządzeniu. Możesz instruować swoją przeglądarkę, by odrzucała wszystkie Cookies lub by wskazywała, kiedy Cookie jest wysyłane. Jednakże, jeśli nie zaakceptujesz Cookies, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. Nasza Usługa zawsze używa Ściśle Niezbędnych Cookies, pozostałe Cookies są wyłączone, dopóki nie wyrazisz na nie zgody.
 • Web Beacons. Pewne sekcje naszej Usługi oraz nasze e-maile mogą zawierać małe elektroniczne pliki znane jako web beacons (również nazywane clear gifs, pixel tags oraz single-pixel gifs), które pozwalają Spółce, na przykład, liczyć użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli e-mail oraz inne związane ze stroną internetową statystyki (na przykład, rejestrowanie popularności pewnej sekcji i weryfikacja integralności systemu i serwera).

Cookies mogą być „Stałe” lub „Sesji”. Stałe Cookies pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, podczas gdy Cookies Sesji są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową.

Używamy zarówno Cookies Sesji, jak i Stałych w poniżej opisanych celach:

 • Ściśle Niezbędne Cookies Typ: Cookies Sesji i Stałe Cookies Administrowane przez: Nas Cel: Cookies, które umożliwiają podstawowe funkcjonalności Naszej Usługi, takie jak bezpieczeństwo, nawigacja i dostęp do zabezpieczonych obszarów. Te Cookies są niezbędne i nie można ich wyłączyć, ponieważ zapewniają, że Nasza Usługa działa poprawnie dla Ciebie.
 • Analityczne Cookies Typ: Cookies Sesji i Stałe Cookies Administrowane przez: Nas i Podmioty Trzecie Cel: Cookies analityczne pomagają nam zrozumieć, jak odwiedzający korzystają z naszej strony, identyfikując popularne obszary i schematy. Pomaga to nam poprawić doświadczenia użytkowników. Te Cookies mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować Cię jako indywidualnego odwiedzającego. Możemy również używać tych Cookies do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Strony Internetowej, aby zobaczyć, jak nasi użytkownicy na nie reagują.
 • Funkcjonalne Cookies Typ: Stałe Cookies Administrowane przez: Nas i Podmioty Trzecie Cel: Te Cookies pozwalają nam pamiętać wybory, które robisz, gdy korzystasz ze Strony Internetowej, takie jak zapamiętywanie twoich danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych Cookies jest zapewnienie Ci bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania Twoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz ze Strony Internetowej. Mogą też być ustawione przez Podmioty Trzecie w celu dostarczenia Ci ważnych funkcji, takich jak czat pomocy lub zbieranie informacji zwrotnej.
 • Cookies Reklamowe i Targetowania Rodzaj: Cookies Stałe Administrowane przez: Podmioty Trzecie Cel: Te Cookies, ustawiane przez naszych Partnerów, pomagają tworzyć profil Twoich zainteresowań na podstawie Twojego zachowania online, używając unikalnych identyfikatorów przeglądarki i Urządzenia. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych. Umożliwia to również nam pokazywanie bardziej odpowiednich reklam na innych stronach i napędza nasze kampanie retargetingowe. Wyłączenie może prowadzić do mniej spersonalizowanych reklam.

Wykorzystanie Twoich Danych Osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Dostarczanie i utrzymanie naszej Usługi, w tym monitorowanie korzystania z naszej Usługi.
 • Zarządzanie Twoim Kontem: zarządzanie Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Dane Osobowe, które podajesz, mogą dać Ci dostęp do różnych funkcji Usługi dostępnych dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • Wykonanie umowy: rozwijanie, przestrzeganie i realizacja umowy zakupu produktów, artykułów lub usług, które zakupiłeś, lub dowolnej innej umowy z Nami poprzez Usługę.
 • Kontaktowanie się z Tobą: kontaktowanie się z Tobą poprzez e-mail, połączenia telefoniczne, SMS, lub inne równoważne formy komunikacji elektronicznej, takie jak powiadomienia push w aplikacji mobilnej w sprawie aktualizacji lub komunikatów informacyjnych dotyczących funkcjonalności, produktów lub usług zawartych w umowie, w tym aktualizacji bezpieczeństwa, gdy są one konieczne lub uzasadnione do ich wdrożenia.
 • Informowanie Cię o nowościach, ofertach specjalnych oraz ogólnych informacjach o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już zakupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się na nieodbieranie takich informacji.
 • Zarządzanie Twoimi prośbami: przyjmowanie i zarządzanie Twoimi prośbami skierowanymi do Nas.
 • Dostarczanie Tobie spersonalizowanej reklamy: możemy wykorzystywać Twoje informacje do tworzenia i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracy z podmiotami trzecimi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.
 • Transfery biznesowe: możemy wykorzystywać Twoje informacje do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia udziałów, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży, lub przeniesienia niektórych albo wszystkich naszych aktywów, czy to w toku normalnej działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji czy podobnego postępowania, w którym Dane Osobowe przechowywane przez Nas dotyczące użytkowników naszej Usługi są wśród przenoszonych aktywów.
 • W innych celach: możemy wykorzystywać Twoje informacje w innych celach, takich jak analiza danych, identyfikowanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i poprawa naszej Usługi, produktów, usług, marketingu oraz Twojego doświadczenia.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom Usług: możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawcom Usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, reklamowania na stronach internetowych stron trzecich po Twojej wizycie w naszej Usłudze, przetwarzania płatności oraz kontaktowania się z Tobą.
 • Transfery biznesowe: możemy udostępniać lub przenosić Twoje dane osobowe w związku z negocjacjami dotyczącymi, fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania, lub nabycia całości albo części naszego biznesu przez inną firmę.
 • Z Partnerami: Możemy udostępniać Twoje informacje naszym Partnerom, w takim przypadku wymagamy, aby te podmioty przestrzegały tej Polityki Prywatności. Podmioty afiliowane obejmują naszą spółkę-matkę oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, którymi kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: możemy udostępniać Twoje informacje naszym partnerom biznesowym w celu oferowania Ci określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami: kiedy dzielisz się informacjami osobistymi lub w inny sposób wchodzisz w interakcję w publicznych obszarach z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być widoczne dla wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem Serwisu Społecznościowego Trzeciej Strony, Twoi kontakty w Serwisie Społecznościowym Trzeciej Strony mogą zobaczyć Twoje imię, profil, zdjęcia oraz opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą oraz przeglądać Twój profil.
 • Za Twoją zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Twoich Danych Osobowych

Spółka będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych w tej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i korzystać z Twoich Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa), rozwiązywania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i polityk.

Spółka będzie również przechowywać Dane Użytkowania w celach wewnętrznej analizy. Dane Użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, chyba że te dane są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub do poprawy funkcjonalności Naszej Usługi, lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższe okresy.

Transfer Twoich Danych Osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że te informacje mogą być przekazywane do — i przechowywane na — komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na tę Politykę Prywatności, poprzedzona przekazaniem takich informacji, stanowi Twoją zgodę na taki transfer.

Spółka podejmie wszystkie rozsądne kroki niezbędne do zapewnienia, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z tą Polityką Prywatności, i nie nastąpi transfer Twoich Danych Osobowych do innych organizacji lub krajów, chyba że istnieją odpowiednie mechanizmy kontroli bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych.

Usuwanie Twoich Danych Osobowych

Masz prawo do usunięcia lub żądania, abyśmy pomogli w usunięciu Danych Osobowych, które o Tobie zebraliśmy.

Nasza Usługa może dawać Ci możliwość usunięcia pewnych informacji na Twój temat w ramach Usługi.

Możesz aktualizować, poprawiać lub usuwać swoje informacje w dowolnym momencie, logując się do swojego Konta, jeśli je posiadasz, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która pozwala zarządzać Twoimi danymi osobowymi. Możesz także skontaktować się z nami, aby poprosić o dostęp do Danych Osobowych, poprawienie lub usunięcie jakichkolwiek Danych Osobowych, które nam dostarczyłeś.

Zwróć jednak uwagę, że możemy zachować pewne informacje, gdy mamy do tego obowiązek prawny lub prawną podstawę.

Ujawnienie Twoich Danych Osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka bierze udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży majątku, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przeniesione. Poinformujemy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przeniesione i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

Organ ścigania

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu czy policji).

Inne wymogi prawne

Spółka może ujawniać Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że taka czynność jest konieczna do:

 • Przestrzegania obowiązku prawnego
 • Ochrony i obrony praw lub własności Spółki
 • Przeciwdziałania lub badania możliwych nieprawidłowości związanych z Usługą
 • Ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Usługi lub ogółu społeczeństwa
 • Ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas bardzo ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda przesyłania przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest 100% bezpieczna. Chociaż dążymy do wykorzystania komercyjnie akceptowalnych środków do ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych

Dostawcy Usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich Danych Osobowych. Ci dostawcy trzeciej strony zbierają, przechowują, używają, przetwarzają i przekazują informacje o Twojej aktywności w naszej Usłudze zgodnie z ich Politykami Prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z dostawców usług trzeciej strony do monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics Google Analytics to usługa mierzenia aktywności użytkowników na stronach www i w aplikacjach oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam w ramach własnej sieci reklamowej. Możesz zrezygnować z udostępniania informacji o swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek ten uniemożliwia skryptom Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie informacji o odwiedzinach Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji o praktykach w zakresie prywatności Google, odwiedź stronę: https://policies.google.com/privacy

Email Marketing

Możemy używać Twoich Danych Osobowych, aby kontaktować się z Tobą za pomocą newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię interesować. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów od nas, klikając link do wypisania się lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym e-mailu, jaki wysyłamy, lub kontaktując się z nami.

Możemy korzystać z Dostawców Usług E-mail Marketingowych do zarządzania i wysyłania e-maili do Ciebie.

Płatności

Możemy oferować płatne produkty i/lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług Podmiotów Trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatniczych).

Nie będziemy przechowywać ani zbierać pełnych danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym procesorom płatniczym Podmiotom Trzecim, a ich korzystanie z Twoich danych osobowych jest regulowane przez ich Politykę Prywatności. Podmioty Trzecie przestrzegają standardów ustalonych przez PCI-DSS, zarządzanych przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji płatniczych.

Remarketing Behawioralny

Spółka korzysta z usług remarketingu, aby reklamować się Tobie po tym, jak uzyskałeś dostęp lub odwiedziłeś naszą Usługę. My oraz Podmioty Trzecie korzystają z Cookies, a także technologii niebazujących na cookies, aby pomóc nam rozpoznać Twoje Urządzenie i zrozumieć, jak korzystasz z naszej Usługi, dzięki czemu możemy ulepszać naszą Usługę, tak aby lepiej odzwierciedlała Twoje zainteresowania, oraz prezentować Ci reklamy, które prawdopodobnie będą dla Ciebie bardziej interesujące.

Te Podmioty Trzeci zbierają, przechowują, używają, przetwarzają i przekazują informacje o Twojej aktywności w naszej Usłudze zgodnie z ich Politykami Prywatności oraz aby umożliwić nam:

 • Pomiar i analizę ruchu oraz aktywności przeglądania w naszej Usłudze
 • Prezentowanie reklam naszych produktów i/lub usług Tobie na stronach internetowych i w aplikacjach Podmiotów Trzecich
 • Pomiar i analizę skuteczności naszych kampanii reklamowych

Niektóre z tych Podmiotów Trzecich mogą korzystać z technologii niebazujących na cookies, które mogą nie być dotknięte ustawieniami przeglądarki blokującymi cookies. Twoja przeglądarka może nie pozwalać Ci na blokowanie takich technologii. Możesz skorzystać z poniższych narzędzi Podmiotów Trzecich, aby odrzucić zbieranie i wykorzystywanie informacji w celu prezentowania Ci reklam opartych na zainteresowaniach:

Możesz zrezygnować z wszelkiej personalizowanej reklamy, aktywując funkcje prywatności na swoim urządzeniu mobilnym, takie jak Limit Ad Tracking (iOS) i Opt Out of Ads Personalization (Android). Szczegółowe informacje znajdziesz w systemie pomocy Twojego urządzenia mobilnego.

Możemy dzielić się informacjami, takimi jak zahaszowane adresy e-mail (jeśli są dostępne) lub inne identyfikatory online zebrane w naszej Usłudze z tymi Podmiotami Trzecimi. Pozwala to naszym Podmiotom Trzecim rozpoznawać i dostarczać Ci reklamy na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Aby dowiedzieć się więcej o technologiach używanych przez te Podmioty Trzecie i ich zdolnościach działania na różnych urządzeniach, zapoznaj się z Polityką Prywatności każdego z wymienionych poniżej dostawców.

Podmioty Trzecie, z których usług korzystamy, to:

 • Google Ads (AdWords) sługa remarketingu Google Ads (AdWords) jest świadczona przez Google LLC. Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam wyświetlanych oraz dostosować reklamy sieci Google Display, odwiedzając stronę ustawień reklam Google: http://www.google.com/settings/ads Google zaleca również instalację dodatku do przeglądarki, blokującego Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – dla Twojej przeglądarki internetowej. Dodatek blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji o praktykach związanych z prywatnością w Google, odwiedź stronę internetową: https://policies.google.com/privacy
 • Bing Ads Remarketing Usługa remarketingu Bing Ads jest świadczona przez Microsoft Inc. Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Bing Ads, postępując zgodnie z ich instrukcjami: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads Więcej informacji o praktykach i zasadach dotyczących prywatności Microsoftu można znaleźć, odwiedzając ich stronę Polityki Prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
 • Facebook Usługa remarketingu Facebooka jest świadczona przez Meta Platforms Inc. Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach od Facebooka, odwiedzając tę stronę: https://www.facebook.com/help/516147308587266 Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach od Facebooka, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami od Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook przestrzega Zasad Samoregulacji dotyczących behawioralnej reklamy online i ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka oraz innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/, lub zrezygnować korzystając z ustawień Twojego urządzenia mobilnego. Aby uzyskać więcej informacji o praktykach dotyczących prywatności Facebooka, odwiedź Politykę Danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

RODO Prywatność

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych na mocy RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe w następujących okolicznościach:

 • Zgody: wyraziłeś/aś swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.
 • Wykonanie umowy: podanie Danych Osobowych jest konieczne do wykonania umowy z Tobą i/lub spełnienia zobowiązań przedumownych.
 • Zobowiązania prawne: przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, które ciążą na Spółce.
 • Żywotne interesy: przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne w celu ochrony Twoich podstawowych żywotnych interesów lub innego człowieka.
 • Interesy publiczne: przetwarzanie Danych Osobowych związane jest z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania oficjalnego uprawnienia przez Spółkę.
 • Uzasadnione interesy: przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka z przyjemnością pomoże wyjaśnić konkretną prawną podstawę dotyczącą przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, czy umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Twoje prawa na mocy RODO

Spółka zobowiązuje się do szanowania poufności Twoich Danych Osobowych i gwarantuje Ci możliwość wykonywania Twoich praw.

Jeśli jesteś w UE, masz prawo na mocy tej Polityki Prywatności oraz prawa do:

 • Zażądania dostępu do Twoich Danych Osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Jeśli to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub poprosić o usunięcie swoich Danych Osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień Twojego Konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, abyśmy Ci pomogli. Umożliwia Ci to również otrzymanie kopii Danych Osobowych, które o Tobie przechowujemy.
 • Zażądania poprawy Danych Osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Masz prawo żądać poprawy wszelkich niekompletnych lub nieprawidłowych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych. To prawo istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako prawnej podstawie naszego przetwarzania i jest coś w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcesz wnosić sprzeciw wobec naszego przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym zakresie. Masz również prawo wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celach marketingu bezpośredniego.
 • Zażądania usunięcia Twoich Danych Osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Danych Osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu do kontynuowania ich przetwarzania.
 • Zażądania przeniesienia Twoich Danych Osobowych. Dostarczymy Ci lub wybranemu przez Ciebie Podmiotowi Trzeciemu, Twoje Dane Osobowe w strukturyzowanym, powszechnie używanym, maszynowo odczytywalnym formacie. Zwróć uwagę, że to prawo dotyczy tylko informacji zautomatyzowanych, na których użycie pierwotnie wyraziłeś zgodę lub której używaliśmy do wykonania umowy z Tobą.
 • Cofnięcie Twojej zgody. Masz prawo cofnąć swoją zgodę na korzystanie z Twoich Danych Osobowych. Jeśli cofniesz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do pewnych konkretnych funkcjonalności Usługi.

Wykonywanie Twoich praw ochrony danych zgodnie z RODO

Możesz realizować swoje prawa dostępu, poprawy, anulowania oraz sprzeciwu kontaktując się z nami. Prosimy zwrócić uwagę, że możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości przed odpowiedzią na takie żądania. Jeśli zgłosisz żądanie, postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Masz prawo złożenia skargi do organu ochrony danych dotyczącej naszej zbierania i korzystania z Twoich Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli jesteś na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Facebook Fan Page

Administrator Danych dla Facebook Fan Page

Spółka jest Administratorem Danych Twoich Danych Osobowych zbieranych podczas korzystania z Usługi. Jako operator Facebook Fan Page https://www.facebook.com/semstormtool, Spółka oraz operator serwisu społecznościowego Facebook są wspólnymi Administratorami Danych.

Spółka zawarła umowy z Facebookiem określające warunki korzystania z Facebook Fan Page, między innymi. Te warunki opierają się na regulaminie Facebooka: https://www.facebook.com/terms.php

Odwiedź Politykę Prywatności Facebooka https://www.facebook.com/policy.php, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook zarządza Danymi Osobowymi, lub skontaktuj się z Facebookiem online, lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Facebook Insights

Korzystamy z funkcji Facebook Insights w związku z działalnością Facebook Fan Page i na podstawie RODO, aby uzyskać anonimowe dane statystyczne o Naszych użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza Cookies na Urządzeniu użytkownika odwiedzającego Naszą stronę na Facebooku. Każde Cookies zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywne przez okres dwóch lat, chyba że zostanie usunięte przed upływem tego okresu.

Facebook odbiera, rejestruje i przetwarza informacje przechowywane w Cookies, zwłaszcza gdy użytkownik odwiedza usługi Facebooka, usługi świadczone przez inne Podmioty Trzecie strony na Facebooku oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

Aby dowiedzieć się więcej o praktykach związanych z prywatnością Facebooka, odwiedź Politykę Prywatności Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Informacja dotycząca prywatności CCPA/CPRA (Prawa dotyczące prywatności w Kalifornii)

Ta sekcja informacji o prywatności dla mieszkańców Kalifornii uzupełnia informacje zawarte w Naszej Polityce Prywatności i dotyczy wyłącznie wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób mieszkających w stanie Kalifornia.

Kategorie Zebranych Danych Osobowych

Zbieramy informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, są powiązane, mogą być kojarzone z lub można je uznać za powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym Konsumentem lub Urządzeniem. Poniżej znajduje się lista kategorii informacji osobistych, które możemy zbierać lub które mogły zostać zebrane od mieszkańców Kalifornii w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

Zwróć uwagę, że kategorie i przykłady podane na poniższej liście są zdefiniowane w CCPA/CPRA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady z tej kategorii informacji osobistych zostały faktycznie przez Nas zebrane, ale odzwierciedla nasze w dobrej wierze przekonanie, oparte na najlepszej wiedzy, że pewne informacje z odpowiedniej kategorii mogły być i mogły zostać zebrane. Na przykład pewne kategorie informacji osobistych byłyby zbierane tylko wtedy, gdybyś dostarczył nam takie informacje osobiste bezpośrednio.

 • Kategoria A: Identyfikatory. Przykłady: Prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres IP, adres e-mail, nazwa Konta, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory. Zebrane: Tak.
 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Przykłady: Imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub numer karty identyfikacyjnej stanu, numer polisy ubezpieczeniowej, edukacja, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub jakiekolwiek inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego. Niektóre dane osobowe zawarte w tej kategorii mogą nakładać się na inne kategorie. Zebrane: Tak.
 • Kategoria C: Charakterystyki klasyfikacji chronionej na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego. Przykłady: Wiek (40 lat lub starszy), rasa, kolor skóry, pochodzenie, pochodzenie narodowe, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, płeć (w tym tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i związane z nimi stany zdrowia), orientacja seksualna, status weterana lub wojskowego, informacje genetyczne (w tym informacje genetyczne rodzinne). Zebrane: Nie.
 • Kategoria D: Informacje komercyjne. Przykłady: Ewidencje i historia produktów lub usług zakupionych, lub rozważanych. Zebrane: Tak.
 • Kategoria E: Informacje biometryczne. Przykłady: Cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne, lub wzory aktywności używane do wyodrębnienia szablonu lub innego identyfikatora, lub informacji identyfikacyjnych, takie jak odciski palców, obrazy twarzy i głosu, skany tęczówki lub siatkówki, rytm klawiatury, chód lub inne wzory fizyczne, oraz dane dotyczące snu, zdrowia czy ćwiczeń. Zebrane: Nie.
 • Kategoria F: Internetowa lub inna podobna aktywność sieciowa. Przykłady: Interakcja z naszą Usługą lub reklamą. Zebrane: Tak.
 • Kategoria G: Dane geolokalizacyjne. Przykłady: Przybliżona lokalizacja fizyczna. Zebrane: Tak.
 • Kategoria H: Dane sensoryczne. Przykłady: Dane audio, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne. Zebrane: Nie.
 • Kategoria I: Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem. Przykłady: Aktualna lub wcześniejsza historia pracy albo oceny wydajności. Zebrane: Nie.
 • Kategoria J: Informacje edukacyjne nieobjęte domeną publiczną (zgodnie z Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Sekcja 1232g, 34 C.F.R. Część 99)). Przykłady: Zapisy edukacyjne bezpośrednio związane z uczniem, prowadzone przez instytucję edukacyjną lub stronę działającą w jej imieniu, takie jak oceny, świadectwa, listy klas, plany zajęć uczniów, kody identyfikacyjne uczniów, informacje finansowe uczniów czy zapisy dyscyplinarne uczniów. Zebrane: Nie.
 • Kategoria K: Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych. Przykłady: Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, tendencje psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje osoby. Zebrane: Nie.
 • Kategoria L: Wrażliwe dane osobowe. Przykłady: Dane do logowania do Konta oraz hasło, dane geolokalizacyjne. Zebrane: Tak.

W ramach CCPA/CPRA, dane osobowe nie obejmują:

 • Informacji publicznie dostępnych z rejestrów rządowych
 • Nieidentyfikowalnych lub zagregowanych informacji o konsumentach
 • Informacji wyłączonych z zakresu CCPA/CPRA, takich jak:
  • Informacje zdrowotne lub medyczne objęte ustawą Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 roku (HIPAA) oraz Kalifornijską Ustawą o Poufności Informacji Medycznych (CMIA) lub danymi z badań klinicznych
  • Dane Osobowe objęte pewnymi sektorowymi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym ustawą Fair Credit Reporting Act (FRCA), ustawą Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) lub Kalifornijską Ustawą o Prywatności Informacji Finansowych (FIPA) oraz ustawą Driver’s Privacy Protection Act z 1994 roku.

Źródła danych osobowych

Pozyskujemy kategorie danych osobowych wymienionych powyżej z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od Ciebie. Na przykład z formularzy, które wypełniasz w naszej Usłudze, preferencji, które wyrażasz lub podajesz w naszej Usłudze, lub z Twoich zakupów w naszej Usłudze.
 • Pośrednio od Ciebie. Na przykład obserwując Twoją aktywność w naszej Usłudze.
 • Automatycznie od Ciebie. Na przykład za pomocą Cookies, które My lub nasi Dostawcy Usług ustawiamy na Twoim Urządzeniu podczas przeglądania naszej Usługi.
 • Od Dostawców Usług. Na przykład od dostawców trzecich do monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi, od dostawców trzecich do dostarczania Ci spersonalizowanej reklamy, od dostawców trzecich do przetwarzania płatności lub od innych dostawców trzecich, których używamy do świadczenia Usługi dla Ciebie.

Wykorzystanie danych osobowych

Możemy używać lub ujawniać dane osobowe, które zbieramy w celach „biznesowych” lub „komercyjnych” (jak zdefiniowano w CCPA/CPRA), które mogą obejmować następujące przykłady:

 • Do obsługi naszej Usługi i świadczenia Ci naszej Usługi.
 • Aby dostarczyć Ci wsparcie i odpowiedzieć na Twoje zapytania, w tym do badania i rozwiązywania Twoich obaw oraz monitorowania i ulepszania naszej Usługi.
 • Aby spełnić lub sprostać powodowi, dla którego dostarczyłeś informacje. Na przykład, jeśli podzielisz się swoimi danymi kontaktowymi, aby zapytać o naszą Usługę, użyjemy tych danych osobowych, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeśli podasz swoje dane osobowe w celu zakupu produktu lub usługi, użyjemy tych informacji do przetworzenia Twojej płatności i ułatwienia dostawy.
 • Aby odpowiedzieć na żądania organów ścigania i zgodnie z obowiązującym prawem, nakazem sądowym lub przepisami rządowymi.
 • Jak opisano Ci podczas zbierania Twoich danych osobowych lub w inny sposób określony w CCPA/CPRA.
 • W celach wewnętrznych, administracyjnych i audytowych.
 • Aby wykryć incydenty bezpieczeństwa i chronić przed złośliwymi, wprowadzającymi w błąd, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami, w tym, gdy to konieczne, ścigać osoby odpowiedzialne za takie działania.
 • Inne jednorazowe zastosowania.

Proszę zauważyć, że podane powyżej przykłady mają charakter ilustracyjny i nie mają na celu być wyczerpujące. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystania tych informacji, proszę zapoznać się z sekcją „Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych”.

Jeśli zdecydujemy się zbierać dodatkowe kategorie danych osobowych lub używać zebranych przez nas danych osobowych w sposób istotnie różny, niezwiązany lub niekompatybilny, zaktualizujemy tę Politykę Prywatności.

Ujawnienie Danych Osobowych

Możemy używać lub ujawniać, a w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy mogliśmy używać lub ujawniać następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych, lub komercyjnych:

 • Kategoria A: Identyfikatory
 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w kalifornijskim statucie dotyczącym rekordów klientów (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategoria D: Informacje komercyjne
 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa
 • Kategoria G: Dane geolokalizacyjne.

Proszę zauważyć, że kategorie wymienione powyżej są zdefiniowane w CCPA/CPRA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady z tej kategorii danych osobowych zostały faktycznie ujawnione, ale odzwierciedla nasze dobrej wiary przekonanie, według naszej najlepszej wiedzy, że pewne informacje z odpowiedniej kategorii mogły być i mogły zostać ujawnione.

Gdy ujawniamy dane osobowe w celu biznesowym lub komercyjnym, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga od odbiorcy, aby zarówno trzymał te dane osobowe w tajemnicy, jak i nie używał ich do żadnego innego celu niż wykonanie umowy.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać, i udostępniliśmy w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy, Twoje dane osobowe zidentyfikowane w powyższych kategoriach następującym kategoriom podmiotów trzecich:

 • Dostawcom Usług
 • Procesorom płatniczym
 • Partnerom
 • Partnerom biznesowym
 • Podmiotom Trzecim, którym Ty lub Twoi pełnomocnicy autoryzują nas do ujawnienia Twoich danych osobowych w związku z produktami, lub usługami, które dostarczamy Ci.

Sprzedaż Danych Osobowych

Zgodnie z definicją w CCPA/CPRA, „sprzedawać” i „sprzedaż” oznaczają sprzedawanie, wynajmowanie, udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przenoszenie lub inaczej komunikowanie ustnie, na piśmie, elektronicznie lub innymi środkami, danych osobowych Konsumenta przez Firmę podmiotowi trzeciemu w zamian za cenną rekompensatę. Oznacza to, że mogliśmy otrzymać pewnego rodzaju korzyść w zamian za udostępnianie danych osobowych, ale niekoniecznie korzyść pieniężną.

Nie sprzedajemy danych osobowych w potocznie rozumianym znaczeniu tego terminu. Pozwalamy jednak Dostawcom Usług na korzystanie z Twoich danych osobowych w celach biznesowych opisanych w Naszej Polityce Prywatności, dla działań takich jak reklama, marketing i analiza, a te mogą być uważane za sprzedaż w ramach CCPA/CPRA.

Mogliśmy sprzedać i mogliśmy sprzedać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych:

 • Kategoria A: Identyfikatory
 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w kalifornijskim statucie dotyczącym rekordów klientów (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategoria D: Informacje komercyjne
 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa
 • Kategoria G: Dane geolokalizacyjne.

Proszę zauważyć, że kategorie wymienione powyżej są zdefiniowane w CCPA/CPRA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady z tej kategorii danych osobowych zostały faktycznie sprzedane, ale odzwierciedla nasze dobrej wiary przekonanie, według naszej najlepszej wiedzy, że pewne informacje z odpowiedniej kategorii mogły być i mogły zostać udostępnione w zamian za wartość.

Sprzedaż Danych Osobowych Nieletnich Poniżej 16 Roku Życia

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od nieletnich poniżej 16 roku życia za pośrednictwem naszej Usługi, chociaż niektóre strony trzecich stron, do których linkujemy, mogą to robić. Te strony stron trzecich mają swoje własne regulaminy i polityki prywatności, a my zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i instruowania ich, aby nigdy nie podawali informacji na innych stronach internetowych bez ich zgody.

Nie sprzedajemy danych osobowych Konsumentów, o których faktycznie wiemy, że mają mniej niż 16 lat, chyba że otrzymamy wyraźną autoryzację („prawo do zgody”) od Konsumenta w wieku od 13 do 16 lat lub od rodzica, lub opiekuna Konsumenta w wieku poniżej 13 lat. Konsumenci, którzy wyrażają zgodę na sprzedaż danych osobowych, mogą w dowolnym momencie zrezygnować z przyszłych sprzedaży. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, Ty (lub Twój przedstawiciel) możesz złożyć u nas wniosek, kontaktując się z nami.

Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 (lub 16) lat podało nam dane osobowe, prosimy o kontakt z nami z wystarczającymi szczegółami, abyśmy mogli usunąć te informacje.

Twoje Prawa w ramach CCPA/CPRA

CCPA/CPRA przyznaje mieszkańcom Kalifornii konkretne prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do powiadomienia. Masz prawo być informowany, które kategorie Danych Osobowych są zbierane oraz w jakim celu Dane Osobowe są używane.
 • Prawo do wiedzy/dostępu. Na mocy CCPA/CPRA masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania, sprzedaży, ujawniania w celach biznesowych i udostępniania danych osobowych. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojego żądania ujawnimy Ci:
  • Kategorie danych osobowych, które o Tobie zebraliśmy
  • Źródła kategorii danych osobowych, które o Tobie zebraliśmy
  • Nasze cele biznesowe lub komercyjne dotyczące zbierania, lub sprzedaży tych danych osobowych
  • Kategorie Podmiotów Trzecich, z którymi dzielimy się tymi danymi osobowymi
  • Konkretne dane osobowe, które o Tobie zebraliśmy
  • Jeśli sprzedaliśmy Twoje dane osobowe lub ujawniliśmy Twoje dane osobowe w celach biznesowych, ujawnimy Ci:
   • Kategorie sprzedanych kategorii danych osobowych
   • Kategorie ujawnionych kategorii danych osobowych
 • Prawo do odmowy sprzedaży lub udostępniania Danych Osobowych (rezygnacja). Masz prawo nakazać nam niesprzedawanie Twoich danych osobowych. Aby złożyć wniosek o rezygnację, zapoznaj się z sekcją „Nie Sprzedawaj Moich Danych Osobowych” lub skontaktuj się z nami.
 • Prawo do poprawienia Danych Osobowych. Masz prawo korygować wszelkie nieprawidłowe dane osobowe dotyczące Ciebie, które zebraliśmy. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojego żądania dołożymy handlowo uzasadnionych starań, aby poprawić (i kierować naszych Dostawców Usług do poprawy) Twoje dane osobowe, chyba że obowiązuje wyjątek.
 • Prawo do ograniczenia wykorzystania i ujawniania wrażliwych Danych Osobowych. Masz prawo zażądać ograniczenia wykorzystywania lub ujawniania pewnych wrażliwych danych osobowych, które o Tobie zebraliśmy, chyba że obowiązuje wyjątek. Aby złożyć wniosek, zapoznaj się z sekcją „Ograniczenie Wykorzystania lub Ujawniania Moich Wrażliwych Danych Osobowych”, lub skontaktuj się z nami.
 • Prawo do usunięcia Danych Osobowych. Masz prawo zażądać usunięcia Twoich Danych Osobowych w określonych okolicznościach, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojego żądania usuniemy (i kierować naszych Dostawców Usług do usunięcia) Twoje dane osobowe z naszych rekordów, chyba że obowiązuje wyjątek. Możemy odmówić realizacji Twojego żądania o usunięcie, jeśli zachowanie informacji jest konieczne dla nas lub naszych Dostawców Usług do:
  • Dokończenia transakcji, dla której zebraliśmy dane osobowe, świadczenia produktu lub usługi, które zażądałeś, podjęcia działań przewidywanych w kontekście naszych trwających relacji biznesowych z Tobą, lub w inny sposób realizacji naszej umowy z Tobą.
  • Wykrywania incydentów bezpieczeństwa, ochrony przed szkodliwymi, zwodniczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami, lub ścigania osób odpowiedzialnych za takie działania.
  • Usuwanie błędów w produktach, identyfikację i naprawę błędów, które zakłócają przeznaczoną funkcjonalność.
  • Wykorzystywania wolności słowa, zapewnienia prawa innego konsumenta do korzystania z ich prawa do wolności słowa, lub korzystania z innego prawa przewidzianego przez prawo.
  • Przestrzegania kalifornijskiej ustawy o prywatności komunikacji elektronicznej (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
  • Angażowania się w publiczne lub recenzowane badania naukowe, historyczne lub statystyczne w interesie publicznym, które przestrzega wszystkich innych obowiązujących przepisów etycznych i o ochronie prywatności, gdy usunięcie informacji prawdopodobnie uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celów badania, jeśli wcześniej wyraziłeś świadomą zgodę.
  • Włączanie wyłącznie wewnętrznych zastosowań, które są w rozsądny sposób zgodne z oczekiwaniami konsumenta na podstawie Twojego związku z Nami.
  • Przestrzegania zobowiązań prawnych.
  • Podejmowania innych wewnętrznych i legalnych zastosowań tych informacji, które są zgodne z kontekstem, w którym je dostarczyłeś/aś.
 • Prawo do niebycia dyskryminowanym. Masz prawo nie być dyskryminowanym za korzystanie z żadnego z Twoich praw konsumenta, w tym przez:
  • Odmawianie dostarczania towarów lub usług
  • Naliczanie różnych cen lub stawek za towary albo usługi, w tym korzystanie z rabatów lub innych korzyści, lub nakładanie kary
  • Dostarczanie różnego poziomu lub jakości towarów albo usług
  • Sugerowanie, że otrzymasz różne ceny lub stawki za towary albo usługi, lub inny poziom, lub jakość towarów albo usług.

Wykonywanie Twoich Praw Ochrony Danych na mocy CCPA/CPRA

Sprawdź sekcję „Nie Sprzedawaj Moich Danych Osobowych” oraz sekcję „Ograniczenie Wykorzystania lub Ujawniania Moich Wrażliwych Danych Osobowych” w celu uzyskania więcej informacji na temat sposobu rezygnacji i ograniczenia wykorzystania zebranych wrażliwych informacji.

Ponadto, aby skorzystać z jakiegokolwiek z Twoich praw na mocy CCPA/CPRA, i jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami:

 • Przez e-mail: support@semstorm.com

Tylko Ty, lub osoba zarejestrowana w Sekretariacie Stanu Kalifornii, której udzieliłeś upoważnienia do działania w Twoim imieniu, może złożyć weryfikowalne żądanie dotyczące Twoich Danych Osobowych.

Twoje żądanie do nas musi:

 • Dostarczyć wystarczająco informacji, które pozwolą nam w sposób uzasadniony zweryfikować, że jesteś osobą, o której zebraliśmy Dane Osobowe lub upoważnionym przedstawicielem.
 • Opisać Twoje żądanie z wystarczającym szczegółem, który pozwoli nam właściwie je zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie.

Nie możemy odpowiedzieć na Twoje żądanie ani dostarczyć Ci wymaganych informacji, jeśli nie możemy:

 • Zweryfikować Twojej tożsamości lub upoważnienia do złożenia żądania.
 • Potwierdzić, że Dane Osobowe dotyczą Ciebie.

Ujawnimy i dostarczymy wymagane informacje bezpłatnie w ciągu 45 dni od otrzymania Twojego weryfikowalnego żądania. Okres dostarczania wymaganych informacji może zostać przedłużony raz o dodatkowe 45 dni, jeśli jest to uzasadnione i po wcześniejszym powiadomieniu.

Jakiekolwiek ujawnienia, które dostarczamy, będą dotyczyć tylko 12-miesięcznego okresu poprzedzającego otrzymanie weryfikowalnego żądania.

W przypadku żądań dotyczących przenoszenia danych wybierzemy format dostarczania Twoich Danych Osobowych, który jest łatwo używalny i powinien pozwolić Ci przekazać informacje od jednej Spółki do innej Spółki bez przeszkód.

Nie Sprzedawaj Moich Danych Osobowych

Jak określono w CCPA/CPRA, „sprzedaż” oznacza sprzedaż, wynajem, udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, transferowanie lub inną komunikację ustnie, pisemnie lub za pomocą środków elektronicznych, lub innych środków, Danych Osobowych Konsumenta przez Firma do Podmiotu Trzeciego w zamian za cenną korzyść. Oznacza to, że mogliśmy otrzymać pewnego rodzaju korzyść w zamian za udostępnianie danych osobowych, ale niekoniecznie korzyść pieniężną.

Nie sprzedajemy danych osobowych w sposób, w jaki zwykle rozumie się termin sprzedaży. Pozwalamy jednak Dostawcom Usług na korzystanie z Twoich Danych Osobowych w celach biznesowych opisanych w naszej Polityce Prywatności, do działań takich jak reklama, marketing i analiza, i te mogą być uznawane za sprzedaż na mocy CCPA/CPRA.

Masz prawo do rezygnacji ze sprzedaży Twoich Danych Osobowych. Gdy otrzymamy i potwierdzimy weryfikowalne żądanie konsumenta od Ciebie, przestaniemy sprzedawać Twoje dane osobowe. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, skontaktuj się z Nami.

Dostawcy Usług, z którymi współpracujemy (na przykład nasi partnerzy w zakresie analizy lub reklamy) mogą korzystać z technologii w Usłudze, która sprzedaje Dane Osobowe zgodnie z prawem CCPA/CPRA. Jeśli chcesz zrezygnować z korzystania z Twoich Danych Osobowych w celach reklamy opartej na zainteresowaniach i tych potencjalnych sprzedaży, jak określono w prawie CCPA/CPRA, możesz to zrobić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Zwróć uwagę, że każda rezygnacja dotyczy konkretnej przeglądarki, której używasz. Możesz potrzebować rezygnacji na każdej przeglądarce, której używasz.

Strona Internetowa

Jeśli to możliwe, kliknij „Preferencje Prywatności”, „Aktualizuj Preferencje Prywatności” lub „Nie Sprzedawaj Moich Danych Osobowych” znajdujące się na Usłudze, aby przejrzeć swoje preferencje dotyczące prywatności i zrezygnować z plików cookies oraz innych technologii, których możemy używać. Zwróć uwagę, że musisz zrezygnować na każdej przeglądarce, której używasz do dostępu do Usługi.

Ponadto możesz zrezygnować z otrzymywania reklam spersonalizowanych dostarczanych przez naszych Dostawców Usług, postępując zgodnie z naszymi instrukcjami przedstawionymi na Usłudze:

Rezygnacja umieści w Twojej przeglądarce plik cookie, który jest unikalny dla przeglądarki, której używasz do rezygnacji. Jeśli zmienisz przeglądarkę lub usuniesz pliki cookie zapisane przez Twoją przeglądarkę, będziesz musiał zrezygnować ponownie.

Urządzenia Mobilne

Twoje urządzenie mobilne może dać Ci możliwość rezygnacji z korzystania z informacji o aplikacjach, których używasz, w celu dostarczania reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań:

 • „Rezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” lub „Rezygnuj z personalizacji reklam” na urządzeniach Android
 • „Ogranicz śledzenie reklam” na urządzeniach iOS

Możesz także zatrzymać zbieranie informacji o lokalizacji z Twojego urządzenia mobilnego, zmieniając preferencje na Twoim urządzeniu mobilnym.

Ograniczenie Wykorzystania lub Ujawniania Moich Wrażliwych Danych Osobowych

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo ograniczyć wykorzystanie i ujawnianie Twoich wrażliwych danych osobowych do takiego wykorzystania, które jest niezbędne do świadczenia usług lub dostarczenia towarów, które przeciętny konsument oczekiwałby po żądaniu takich usług czy towarów.

Zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy wrażliwe dane osobowe w sposób niezbędny do świadczenia Usługi. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, proszę zobaczyć sekcję „Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych” lub skontaktować się z nami.

Polityka „Do Not Track” zgodnie z Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności w Internecie (CalOPPA)

Nasza Usługa nie reaguje na sygnały Do Not Track.

Jednakże niektóre strony internetowe Podmiotów Trzecich śledzą Twoją aktywność przeglądania. Odwiedzając takie strony, możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej preferencje informujące strony, że nie chcesz być śledzony. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję DNT, odwiedzając stronę preferencji lub ustawień Twojej przeglądarki internetowej.

Twoje prawa dotyczące prywatności w Kalifornii (ustawa Shine the Light Kalifornii)

Na mocy sekcji 1798 Kodeksu Cywilnego Kalifornii (ustawa Shine the Light Kalifornii), mieszkańcy Kalifornii, którzy mają z nami nawiązane stosunki biznesowe, mogą raz w roku żądać informacji o udostępnianiu ich Danych Osobowych Podmiotom Trzecim w celach bezpośredniego marketingu tych podmiotów.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na mocy kalifornijskiej ustawy Shine the Light i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniżej podanych danych kontaktowych.

Prawa prywatności małoletnich użytkowników z Kalifornii (sekcja 22581 Kodeksu Biznesu i Zawodów Kalifornii)

Sekcja 22581 Kodeksu Biznesu i Zawodów Kalifornii pozwala mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami stron internetowych, usług lub aplikacji, żądać i uzyskiwać usunięcie treści lub informacji, które opublikowali publicznie.

Aby zażądać usunięcia takich danych i jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniżej podanych danych kontaktowych, i podać adres e-mail powiązany z Twoim Kontem.

Należy mieć świadomość, że Twoje żądanie nie gwarantuje pełnego ani kompleksowego usunięcia treści lub informacji opublikowanych w Internecie, a prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych identyfikujących osoby poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od kogoś poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodzicielskiej, podejmiemy kroki, aby usunąć te informacje z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgody jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich informacji, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zaczniemy zbierać i wykorzystywać te informacje.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link Podmiotu Trzeciego, zostaniesz przekierowany na stronę tego Podmiotu Trzeciego. Zdecydowanie radzimy Ci zapoznać się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, polityki prywatności ani praktyki jakichkolwiek stron lub usług Podmiotów Trzecich.

Zmiany w tej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię przez e-mail i/lub wyraźne powiadomienie na naszej Usłudze, zanim zmiana stanie się skuteczna, oraz zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” na górze tej Polityki Prywatności.

Zalecamy okresowe przeglądanie tej Polityki Prywatności w celu sprawdzenia wszelkich zmian. Zmiany w tej Polityce Prywatności stają się skuteczne, gdy są publikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami:

 • Przez e-mail: support@semstorm.com